Алуминиумски скали Archives - Baucentar

  Алуминиумска двострана скала 2+1 122см

  1350 ден

  Алуминиумска двострана скала 3+1 145см

  1700 ден

  Алуминиумска двострана скала 3+3 62см

  1750 ден

  Алуминиумска двострана скала 4+1 167см

  2050 ден

  Алуминиумска двострана скала 5+1 190см

  2400 ден

  Алуминиумска двострана скала 5+5 103см

  2850 ден

  Алуминиумска двострана скала 6+1 210см

  3000 ден

  Алуминиумска двострана скала 7+1 233см

  3400 ден

  Алуминиумска двострана скала 7+7 147см

  4000 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х2.0м

  4350 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х2.5м

  5450 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х3.0м

  6550 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х3.4м

  8900 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х4.0м

  10200 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х5.0м

  12700 ден

  Алуминиумска еднострана дводелна скала 2х6.0м

  15200 ден

  Алуминиумска скала двострана 2х 5

  6300 ден

  Алуминиумска скала двострана 2х3

  2550 ден

  Алуминиумска скала двострана 2х5

  4000 ден

  Алуминиумска скала двострана 2х7

  5750 ден

  Алуминиумска скала единечна 1х10

  2450 ден

  Алуминиумска скала единечна 1х11

  3350 ден

  Алуминиумска скала единечна 1х7

  1800 ден

  Алуминиумска скала единечна 1х9

  2200 ден

  Алуминиумска скала еднострана дводелна 2х11 со продолжеток

  7600 ден

  Алуминиумска скала еднострана дводелна 2х9 со продолжеток

  6400 ден

  Алуминиумско петделно скеле 4х4 5.8м

  11500 ден

  Алуминиумско триделно скеле 4х3 3.7м

  7900 ден

  Алуминиумско четириделно скеле 4х4 4.7м

  9500 ден

  Скеле Алум. Четириделно 4х2 2.6м

  6950 ден