Бургија за метал Archives - Baucentar
  -30%

  Бургии за метал HSS-CO Сет 25 пар.

  3955 ден
  -25%

  Бургии за метал сет 5 пар.

  330 ден
  -24%

  Бургија за бетон црно бела 8 х 120мм

  38 ден

  Бургија за бетон Црно Бела 10х120мм

  110 ден
  -25%

  Бургија за бетон црно бела 6 х 100мм

  30 ден

  Бургија за бетон Црно Бела 8х120мм

  100 ден

  Бургија за метал HSS 1.0х12мм х 10 пар.

  50 ден

  Бургија за метал HSS 1.5х18мм х 10 пар.

  50 ден

  Бургија за метал HSS 2.0х23мм х 10 пар.

  59 ден

  Бургија за метал HSS 3.5х41мм х 10 пар.

  74 ден

  Бургија за метал HSS 4.0х46мм х 10 пар.

  95 ден

  Бургија за метал HSS 5.0х55мм х 10 пар.

  130 ден

  Бургија за метал HSS 5.5х61мм х 10 пар.

  150 ден

  Бургија за метал HSS 6.0х61мм х 10 пар.

  170 ден

  Бургија за метал HSS 6.5х64мм х 10 пар.

  190 ден

  Бургија за метал HSS 7.0х70мм х 10 пар.

  240 ден

  Бургија за метал HSS 8.0х76мм х 5 пар.

  165 ден

  Бургија за метал HSS 9.0х82мм х 5 пар.

  200 ден

  Бургија за метал HSS-CO 1.0х34мм х 5 пар.

  130 ден

  Бургија за метал HSS-CO 1.5х40мм х 5 пар.

  130 ден

  Бургија за метал HSS-CO 12х151мм

  675 ден

  Бургија за метал HSS-CO 13.0х151мм

  800 ден

  Бургија за метал HSS-CO 2.0х49мм х 5 пар.

  135 ден

  Бургија за метал HSS-CO 2.4х57мм х 10 пар.

  170 ден

  Бургија за метал HSS-CO 2.4х57мм х 3 пар.

  105 ден

  Бургија за метал HSS-CO 2.5х57мм х 3 пар.

  105 ден

  Бургија за метал HSS-CO 3.0х61мм

  65 ден

  Бургија за метал HSS-CO 3.5х70мм

  85 ден

  Бургија за метал HSS-CO 4.0х75мм

  95 ден

  Бургија за метал HSS-CO 4.5х80мм

  115 ден

  Бургија за метал HSS-CO 4.8х86мм

  130 ден

  Бургија за метал HSS-CO 4.8х86мм х 10 пар.

  800 ден

  Бургија за метал HSS-CO 5.0х86мм

  130 ден

  Бургија за метал HSS-CO 5.5х93мм

  150 ден

  Бургија за метал HSS-CO 5.5х93мм х 10 пар.

  1010 ден

  Бургија за метал HSS-CO 6.0х93мм

  165 ден