Завршени Објекти - Baucentar
Завршени Објекти
Погледнете ги нашите моментални објекти

ул. Караорман Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.

ул. Васил Главинов Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.

ул. Караорман Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.

ул. Караорман Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.

ул. Караорман Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.

ул. Караорман Број на станови: 16

Изведба: 2019 год.